Meer informatie over coaching

Het doel van de individuele coachingssessies is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. De sessies zijn gericht op het (toekomstig) functioneren van de medewerker. Vaak vormt de wens om beter samen te werken met collega’s, meer zicht te krijgen op het effect van het eigen gedrag of effectief leidinggeven, de aanleiding tot het volgen van een coachingstraject.

Het komt regelmatig voor dat een medewerker (al dan niet leidinggevend) behoefte heeft aan een sparringpartner. Bureau Nagtzaam biedt doorgaans kortdurende coachingstrajecten aan. Er wordt intensief stilgestaan bij het huidige functioneren. Vervolgens wordt inzicht geboden in het eigen gedrag om, indien nodig, tot gedragsverandering te komen.

Voorbeelden van coachingsvraagstukken

  • Verbetering samenwerken en teamvorming
  • Effectief communiceren
  • Effectief leidinggeven
  • Onderhandelen
  • Assertiviteit en conflicthantering
  • Omgaan met werkdruk

Bureau Nagtzaam coacht vanuit een psychologische en/of bedrijfskundige invalshoek. Vaak zal een verkort testonderzoek hierbij als startpunt dienen. Met deze meting worden vrijwel alle relevante competenties gemeten en inzichtelijk gemaakt. De procedure omvat doorgaans de volgende stappen:

  • Intake
  • Onderzoeksfase en opstellen coachingsplan
  • Coachingssessies
  • Evaluatie