In 2015 is het boek ‘Een Spaatje Dieper’ verschenen. In dit boek laat Jan Nagtzaam de lezer op sprekende en vaak zeer herkenbare wijze kennismaken met situaties of omstandigheden die vaak onbewust hebben bijgedragen aan de vorming van ons gedrag.

Om ons huidige gedrag te verklaren moeten wij naar onze gehele levensloop kijken. Wat is het dat ons heeft gevormd? Welke lasten dragen wij vaak onbewust met ons mee? Met verschillende verhalen die aan het denken zetten en verleiden om op zoek te gaan naar de vindplaatsen van ons gedrag. Inzicht in de herkomst van ons gedrag vergroot onze persoonlijke effectiviteit als manager, coach, partner of opvoeder.

Jan Nagtzaam, stelt “De psychologie wil het gedrag van mensen beschrijven en begrijpen. In mijn werk heb ik altijd de nadruk gelegd op het individu, op maatwerk. Massa verdraagt geen diepgang. En diepgang is juist wat nodig is als we ons verleden willen begrijpen. De vorming van ons karakter hangt af van grote en soms kleine gebeurtenissen. Niet voor niets heeft het boek daarom de titel ‘Een Spaatje Dieper’ gekregen. Daarnaast bevat het boek praktische adviezen om ons gedrag, waar nodig
bij te sturen”.

Het boek is te bestellen door een mailtje te sturen naar charlotte@bureaunagtzaam.nl  (de prijs is inclusief verzendkosten EUR 21,50).