Wervingsbijeenkomst

Op de arbeidsmarkt is het weer vechten om de beste mensen. In het Financieel Dagblad van 18 maart jl. stelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, dat de jongeren van nu massaal gaan voor zelfontwikkeling. Ze willen leren en ze realiseren zich dat continue zelfontwikkeling de enige manier is om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Geen baan is meer voor het leven.

Juist om een volledig beeld van de organisatie te geven, moeten werkgevers zich op een andere wijze presenteren aan de kandidaten. Wat is de cultuur? Wie zijn de collega’s? Welke doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden zijn er? Wat is de strategie?

Ik heb inmiddels goede ervaring met het begeleiden van wervingsbijeenkomsten. Vragen die in een traditionele sollicitatieprocedure met veel individuele gesprekken veel tijd kosten en daarom worden overgeslagen, komen tijdens een wervingsbijeenkomst wel aan bod.

Voor sommige functies, onder andere in de sales en (project)-management is een wervingsbijeenkomst een uitstekend instrument. In plaats van vele individuele gesprekken, brengt een wervingsbijeenkomst uw organisatie en een groep kandidaten in een zeer interactieve sollicitatieprocedure bijeen.

Aan het begin van de wervingsbijeenkomst presenteert uw organisatie zich aan de kandidaten. Kandidaten vormen zich zo een realistisch beeld van de organisatie en bedenken of zij hier onderdeel van willen uitmaken. Hierna volgt een strak programma met ruimte voor individuele gesprekken en interactie tussen de kandidaten door het spelen van een spel. Uw organisatie, vaak met vertegenwoordiging vanuit HR, de business en directie maakt zowel inhoudelijk als persoonlijk kennis met de kandidaten.

Voorafgaand hebben de kandidaten al een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld, eventuele bedenkingen en observaties kunnen daardoor direct in de praktijk worden getoetst. De kwaliteiten van de kandidaat, zoals ondernemerschap, goed kunnen samenwerken en communicatiestijl komen op een natuurlijke wijze in beeld. Leuk zijn ook de verrassingen. Kandidaten die op basis van een CV niet per se door de eerste selectie van 3 of 4 kandidaten komen, kunnen wel deelnemen aan een wervingsbijeenkomst. Het komt voor dat juist in deze groep onverwacht talent zit en zo alsnog aan tafel kan komen.

Een wervingsbijeenkomst is een instrument met veel positieve opbrengsten:

·      De organisatie kan in één dagdeel kennismaken met meerdere kandidaten (6 tot 12 kandidaten).

·      De organisatie kan zich breed en inhoudelijk presenteren.

·      Kandidaten worden aan het werk gezet, waardoor er een compleet beeld ontstaat.

·      Kandidaten waarderen de interactieve werkwijze en kunnen zich goed laten zien.

Gepost op LinkedIn