Workshops

In de praktijk blijken zaken zoals goed communiceren, op een juiste manier met feedback omgaan en assertief gedrag tonen niet altijd even gemakkelijk. Door tijdgebrek, onvoldoende ervaring of het lastig vinden, krijgen deze onderwerpen (vaak onbewust) onvoldoende aandacht. Het volgen van een workshop biedt de mogelijkheid een onderwerp beter “in de vingers” te krijgen. Bureau Nagtzaam geeft verschillende workshops om met deze thema’s om te gaan. 

De verschillende thema’s van de workshops zijn:

P Omgaan met feedback
P Helder communiceren
P Sollicitatiegesprekken voeren
P Assertiviteit vergroten

Gedurende de workshop wordt in een relatief kort tijdsbestek (een dagdeel) een onderwerp intensief behandeld. Dit gebeurt door middel van theorie en oefening. Een workshop wordt doorgaans incompany in groepsverband (4 tot 8 deelnemers) gehouden.

Iedere workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

P Korte uitleg over het onderwerp
P Deelnemer geeft aan waar voor hem het knelpunt zit omtrent het onderwerp
P Meer theoretische informatie over het onderwerp
P Rollenspel door middel van praktijkvoorbeelden
P Discussie over het onderwerp en nabespreking van rollenspelen
P Evaluatie

De deelnemer krijgt een klein boekje mee met daarin de theoretische uitleg, oefeningen, tips en aanbevelingen. Aanvullende follow-up bijeenkomsten bestaan tot de mogelijkheden.