Achtergrond Charlotte Nagtzaam
Drs. C.S. Nagtzaam (psycholoog) heeft werkzaamheden verricht voor organisaties zoals:

P Barth
P Boskalis
P Endenburg
P Feenstra
P FMJ
P GMB
P ImProvia
P Imtech
P Kropman Installatietechniek
P Maatvast Haarlemmermeer
P NIBHV: Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening
P N-Sea
P Nsecure
P Saval / SK FireSafety Group
P Strukton
P Team Inc. / Furmanite
P Van Dorp
P Van der Vlist
P Veth Propulsion
P WoonWenz

Netwerk van professionals
Bureau Nagtzaam werkt bij grotere opdrachten regelmatig samen met een groep bekwame interim professionals en organisaties. De afgelopen jaren is zo een sterk netwerk van partners opgebouwd. 

NIP
Bureau Nagtzaam werkt volgens de beroepsethische code van het NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen). Voor assessments houdt dit in dat de kandidaat altijd toestemming moet geven voor er wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever, de kandidaat heeft altijd het recht om het beschikbaar stellen van het rapport aan de opdrachtgever te blokkeren. De volledige beroepscode is gepubliceerd op http://www.psynip.nl.