Adviesvraagstukken, vaak vanuit een psychologische invalshoek, hebben doorgaans betrekking op de ontwikkeling van individuen, groepen (teams, afdelingen of business units) en organisaties. De adviesaanvragen vloeien dikwijls voort uit een eerdere kennismaking met de diensten of expertise van Bureau Nagtzaam. 

Adviesaanvragen kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van:

  • Competentiemanagement
  • Beoordelingssystematiek
  • Teamsamenstelling
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Organisatie cultuur (en verandering)
  • Ontwikkeling van managementvaardigheden

Desgewenst vult Bureau Nagtzaam deze advisering aan met ondersteuning bij de uitvoering.