Wat zijn selectiebijeenkomsten?
Een selectiebijeenkomst is een vernieuwende methode om de juiste nieuwe medewerker(s) te selecteren. De gedachte is om meerdere kandidaten tegelijk uit te nodigen voor een vacante functie.

De bijeenkomst duurt enkele uren, waarbij de kandidaten zich vanuit verschillende invalshoeken kunnen presenteren. Door het van te voren afnemen van een verkorte online psychologische- en motivatie vragenlijst, wordt onder andere bekend wat voor type persoonlijkheid er achter de kandidaat schuil gaat en wat hun drijfveren zijn.  Vooraf kan daarom al een beeld vormen van de kandidaat.

Tijdens de dag zelf (welke enkele uren duurt) wordt er gebruik gemaakt van een rollen/onderhandelingsspel dat de kandidaten met en tegen elkaar spelen. Het spel geeft inzicht in communicatieve/sociale kwaliteiten, maar laat ook volharding, onderhandelingskracht en creativiteit zien. Daarnaast bestaat de bijeenkomst uit het geven van een presentatie, het uitwerken van een casus, het meten van het analytisch denkvermogen en een verkort interview. Uiteraard is alles bespreekbaar om een dergelijke bijeenkomst optimaal te benutten.

De kandidaten krijgen vooraf per mail een link met daarin het verzoek enkele vragenlijsten in te vullen. Dit duurt voor hen ongeveer 20 minuten. Indien gewenst krijgen zij daarnaast een vragenlijst waarin vanuit de organisatie specifieke vragen worden gesteld. Te denken valt aan: “Wat zijn je drijfveren, wat is je gunfactor, hoe zie jij je rol over twee jaar en wat heb je nodig om optimaal te kunnen functioneren”.

Op de dag zelf is het de bedoeling dat meerdere medewerkers de organisatie zijn. Zij krijgen van te voren een mapje met de informatie/profielen van de kandidaten. Daarnaast zullen zij een observatielijst ontvangen om per kandidaat de opgedane observaties te verwerken.

De kandidaten krijgen het profiel van de testuitslagen mee naar huis en zullen in deze aanpak ook het gevoel krijgen dat zij het maximale van zichzelf hebben kunnen laten zien.

Neem voor meer informatie contact op.